Царинска декларација CN23

Пошиљалац
Прималац
Детаљан опис садржаја
Референце увозника
Садржај
  Артикал 1 Артикал 2 Артикал 3 Артикал 4
Назив артикла
Количина
Нето тежина
Вредност
ХС тарифни број
Земља поријекла робе
Forums >>>