Праћење пакета од Liechtenstein

На овом списку су поштански и транспортне фирме.
Aко знате друге транспортне фирме, које имају сервисе за праћењ, молимо Вас доставите нам те податке, и ми ћемо их покушати унијети у наш систем.
Advert

Android application

10/18/2018 The application has been updated:

  • design changes made
  • fixed Toas message with application minimized
  • fixed parcel display functionality

Download the application in the playmarket at the link:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.trackitonline.trackitonline Currently, an account on trackitonline.ru is required for the application to work.

2018-10-25 15:46:00

>>Активные темы